Ogólnopolska Konferencja Centrów Urazowych

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Centrów Urazowych, która odbędzie się 9 czerwca 2017 roku, w godz. 8:00-17:00 w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Planowana Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z przedstawicielami Centrów Urazowych działających w naszym kraju. Planujemy także, wraz z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych podmiotów i jednostek związanych z działalnością Centrów Urazowych w Polsce, zastanowić się i przedyskutować kwestie związane z realizacją misji Centrów, uwzględniając m.in. ewentualne nowe warunki ich finansowania.

Funkcjonowanie Centrów Urazowych w kluczowych punktach Polski jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa, zdrowia i życia Polaków. Niezwykle ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji oraz sprawna i umiejętna współpraca Zespołów Centrów Urazowych z innymi służbami ratunkowymi.

Wojciech Szrajber
Dyrektor
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi